Členské příspěvky na školní rok 2018/2019


Prosíme rodiče, aby provedli úhradu členského příspěvku na 1. pololetí školního roku 2018/2019 v termínu do 15. listopadu 2018 na účet č. ú. 2901055825/2010, jako VS (variabilní symbol) uveďte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Přípravné oddělení – Kč 300,-, koncertní oddělení Kč 1.000,-. Děkujeme Dětský sbor Židlochovice, zapsaný spolek.